Rana edukacija – RPS Tuzla

Rana edukacija

VISOKO-KVALITETNA RANA EDUKACIJA

Naša visoko-kvalitetna rana edukacija se odvija u prijatnom okruženju koje promoviše aktivno učenje kroz igru. Odnos broja odgajateljica i djece dopušta našim iskusnim, profesionalnim, certificiranim odgajateljicama i našim iskusnim i brižnim asistenticama da se fokusiraju na cjelokupan tjelesni i mentalni razvoj svakog djeteta pojedinačno. U našem vrtiću obezbjeđujemo visoko-kvalitenu predškolsku edukaciju kroz aktivnosti u malim grupama u okruženju koje je struktuirano, izazovno, brižno i dobro organizovano u odnosu na interese djeteta za centre učenja, koji su dalje ispunjeni svijetlim, osnovnim bojama, te raznim manipulativnim materijalima, gdje djeca eksperimentišu, istražuju, igraju se i dijele.

CILJEVI I ZADACI

Ciljevi i zadaci Ustanove uklapaju se u opće ciljeve predškolskog odgoja i obrazovanja, a to je da se u skladu sa naučnim dostignućima osiguraju optimalni uslovi za tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj i uspješan dalji odgoj i obrazovanje djece.To znači da nam je primarni zadatak očuvati tjelesno i mentalno zdravlje djeteta, podsticati cjelovitost razvoja svih funkcija, sposobnosti i mogućnosti u skladu sa naučnim spoznajama i zakonitostima dječijeg razvoja, doprinositi cjelovitom razvoju dječije ličnosti i kvalitetu njegovog života.

Grupe za različite uzraste

Jasličko-predškolska (2-4) i Predškolska (4-6)

Zdravi i hranjivi obroci

Doručak, ručak i dvije užine

Vanjski prostor

Vrtić posjeduje fantastičan vanjski prostor koji koristimo svakog popodneva tokom godine kako bismo djeci ne samo omogućili da se igraju i uživaju na svježem zraku, već i da istražuju svijet oko sebe.

Radno vrijeme

7:00 - 17:00 sati