Maturant Richmond Park Koledža, Haris Brkić diplomirao na MIT-u, jednom od najprestižnijih svjetskih univerziteta – RPS Tuzla

Maturant Richmond Park Koledža, Haris Brkić diplomirao na MIT-u, jednom od najprestižnijih svjetskih univerziteta