Naši učenici Harun Hindija i Nudžeim Selimović dobili Zlatnu značku UNSA sa prosjekom 10.00 – RPS Tuzla

Naši učenici Harun Hindija i Nudžeim Selimović dobili Zlatnu značku UNSA sa prosjekom 10.00